Zdravila na recept

 

Za zdravila, ki se lahko izdajajo le na recept, je najprej potreben obisk pri zdravniku. Nato jih lahko dvignete v lekarni z vašo kartico zdravstvenega zavarovanja.

Na recept lahko dobite zdravila, ki so objavljena na seznamu v Centralni bazi zdravil. V njej najdete zdravila, ki se smejo predpisati v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zeleni recept

Predpiše vam ga zdravnik, stroške zdravila vam krije vaša zdravstvena zavarovalnica. Dvignete ga z vašo kartico zdravstvenega zavarovanja v lekarni.

Veljavnost zelenega recepta: Recept velja en mesec od datuma predpisa zdravila. Izjema so antibiotiki, za katere recept velja 3 dni od datuma predpisa in narkotiki, pri katerih recept velja 5 dni. Pretečenih receptov vam vaša zavarovalnica ne krije več. Priporočamo vam, da svoja zdravila dvignete takoj, ko vam jih predpiše zdravnik.

Beli recept

Predpiše vam ga zdravnik, stroškov zanj zavarovalnica ne krije, četudi imate urejeno obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Kljub temu, da si ga plačate sami, potrebujete recept, saj so to še zmeraj zdravila na recept in jih v prosti prodaji ni moč kupiti.
Dvignete ga z vašo kartico zdravstvenega zavarovanja v lekarni.

Beli recept dobite, če:

 • obiščete samoplačniško ambulanto, ki nima koncesije za delo v okviru javne zdravstvene službe,
 • zdravnik predpiše zdravilo, ki je razvrščeno na listo zdravil, ki jih zavarovalnica ne krije, t.i. negativno listo,
 • ste recepte ali zdravila izgubili ali pa ste jih pozabili doma ob odhodu na dopust,
 • ste obiskali službo za nujno medicinsko pomoč, vendar ni šlo za nujno stanje,
 • morate po zdravilo v tujino.

Kdaj vam zdravila na beli recept ni potrebno plačati? Z nadstandardnim paketom zdravstvenega zavarovanja vam ni potrebno plačati zdravil na beli recept.

Elektronski recept

Elektronski recept  pomeni, da ste recept dobili v elektronski obliki, ki ga v lekarni lahko vidimo le s pomočjo vaše kartice zdravstvenega zavarovanja. To je nov sistem, ki počasi zamenjuje stare papirnate recepte (zelene in bele).

Izpis elektronskih receptov: Da boste zagotovo vedeli, katera zdravila vam je predpisal vaš zdravnik, lahko v ambulanti prosite za izpis vaših receptov. Tako boste imeli pregled nad vsemi vašimi predpisanimi zdravili.

Obnovljivi recept

Obnovljivi recept je recept za daljše obdobje. Obnovljivi recept je lahko zeleni ali beli recept in je lahko predpisan v papirnati ali elektronski obliki. Prejmete ga lahko le takrat, ko ob predpisani terapiji nimate posebnih zdravstvenih težav in ko vaš zdravnik oceni, da ne potrebujete vmesnih pregledov.

Na en obnovljivi recept lahko zdravnik predpiše terapijo za največ eno leto, v lekarni pa vam lahko izdamo naenkrat količino zdravila za največ 3 mesece. Zdravnik na receptu označi število želenih ponovitev. Najbolj pogosto je to 4 x, kar pomeni za celo leto.

Kaj morate vedeti o obnovljivem receptu:

 • zdravila na obnovljivi recept morate prvič dvigniti v lekarni v enem mesecu od dneva predpisa recepta, nato pa recept velja eno leto,
 • v primeru papirnatega recepta, morate po zdravila priti vedno v isto lekarno, kjer se vodi evidenca izdaje zdravila na obnovljivi recept,
 • v primeru elektronskega recepta, lahko zdravila v ustreznih intervalih dvigujete v različnih lekarnah,
 • ob ponovnem dvigu zdravila na obnovljivi recept je treba poročati lekarniškemu farmacevtu o morebitnih zapletih ali neželenih učinkih zdravila,
 • naslednji dvig lahko opravite najprej po 2 mesecih od prejšnjega dviga in pri zadnji izdaji vas bo farmacevt opozoril, da ste izkoristili celotno predpisano količino zdravil in bo potrebno pri zdravniku dobiti nov recept,
 • obnovljivi recept velja največ eno leto od datuma predpisa – po tem obdobju morate ponovno k zdravniku, tudi če na obnovljivi recept ni bila izdana celotna količina.

 

NAMIG ZA NAŠE OBISKOVALCE

 

Kadar dvignete vaša zdravila na obnovljiv recept, vam zraven računa priložimo tudi izpisek stanja vaših obnovljivih receptov. Na izpisku sta ob imenu zdravila navedeni dve številki: prvo število pove, kolikokrat ste zdravilo že dvignili na obnovljiv recept, drugo število pa pove, za koliko dvigov je zdravnik predpisal vaše zdravilo na obnovljiv recept.

 • 1/4 poleg imena zdravila pomeni, da ste zdravilo dvignili prvič od štirih ponovitev (zdravilo lahko dvignete še tri krat),
 • 4/4 pomeni, da ste zdravilo dvignili četrtič od štirih ponovitev, kar pomeni da ste recept izkoristili in morate k zdravniku po nov recept.

close