Omejitev izdaje zdravil brez recepta

Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/2008, prvi in tretji odstavek 60. člena) določa:

“Izdana količina zdravila, za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire, je za enega uporabnika največ tri pakiranja z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot. Če pooblaščena oseba sumi, da gre za zlorabo, lahko zavrne izdajo zdravila, za katero ni potreben zdravniški recept.”

Iz navedenega razloga si “Prva naravna lekarna” pridržuje pravico, da v primeru preseženega števila enot zdravil brez recepta naročeno število enot zmanjša.

close