Politika zasebnosti

 

1. Upravljavec osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov spletne trgovine ter naročnikov na e-novice obdeluje:

LEKARNA IG, lekarniška dejavnost d.o.o.
Banija 4, 1292 Ig
Telefon: (01) 28 02 376
e-naslov: info@lekarna-ig.si

(v nadaljevanju tudi: upravljavec)

2. Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabnik ali kupec posreduje v sistemu spletne trgovine (ime, priimek, e-pošta, telefon, naslov…) ali pošlje preko obrazca za naročanje na e-novice, so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo osebne podatke uporabnikov in kupcev varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.

Kupci, registrirani uporabniki in naročniki na e-novice zbiratelju dovoljujejo obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. Soglasje registriranih uporabnikov in kupcev v spletni trgovini

Osebni podatki uporabnikov in kupcev bodo uporabljeni le za dostavo naročenih izdelkov ter interne tržne raziskave in omogočanje boljših uporabniških storitev.

Registrirani uporabnik v spletni trgovini je uporabnik, ki se je registriral, a še ni opravil nobenega nakupa. Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki je kupil vsaj en izdelek.

Uporabniki in kupci v spletni trgovini imajo ob registraciji na voljo možnost naročila na e-novice. Soglasje uporabnika ali kupca v spletni trgovini za obveščanje z e-novicami v skladu s to Politiko zasebnosti se šteje za dano, če ta v postopku registracije obkljuka polje za naročanje na e-novice in potrdi svoj elektronski naslov.

4. Soglasje obiskovalcev na e-novice

Upravljavec osebnih podatkov ponuja obiskovalcem Lekarne Ig možnost prijave na e-novice z enakim obsegom soglasja tudi v pisni obliki, pri čemer posameznik soglasje podpiše z lastnoročnim podpisom.

Upravljavec pisna soglasja hrani kot dokazilo o podanem soglasju vse do poteka namena, za katerega so bila soglasja zbrana.

5. Odjava naročnikov

Naročniki na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavijo.

6. Namen zbiranja osebnih podatkov naročnikov na e-novice

Lekarna Ig obdeluje osebne podatke naročnikov na e-novice za naslednje namene:

  • obveščanja naročnikov o novostih in nasvetih s področja zdravega življenja,
  • obveščanja o dogodkih,
  • za neposredno trženje ter
  • oglaševanje z uporabo orodij Google, Facebook in Mailchimp.

7. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Uporabnik, kupec ali naročnik na e-novice:

  • lahko kadarkoli pisno ali elektronsko umakne soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajalo do preklica;
  • sme kadarkoli pisno zahtevati obvestilo o tem, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, so v zbirki osebnih podatkov Lekarne Ig in zahtevati njihovo popravo, če so ti netočni;
  • lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih osebnih podatkov, zbranih z zgornjim namenom,
  • ima pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; in
  • ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

8. Obdobje veljavnosti soglasja

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani ali do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

9. Podatki o različici Politike zasebnosti Lekarne Ig

Ta politika zasebnosti Lekarne Ig je bila objavljena na spletni strani https://prva-naravna-lekarna.si dne 7.5.2018 in nosi oznako različice 1.1.

 

LEKARNA IG, lekarniška dejavnost d.o.o.
Ig, dne 1. 8. 2018

close